KURUMSAL

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Oresan Madencilik metal, mineral ve madencilik sektöründe ürün pazarlama, ihracat finans desteği, tesis yatırımları ve ürün geliştirme konularında her zaman iş ortağınız olacaktır.

 

Oresan Madencilik; yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ilk olarak entegre demir çelik tesisleri ve ark ocakları, daha sonra sektörle alakalı dökümhaneler ve çimento fabrikaları gibi diğer alanlarda; Dünyanın öncü ülkelerindeki işbirliği ortaklarıyla; yatırım projeleri takibi ve refrakter ürünleri temini konularında iş hayatına başladı.

İş ortaklarından gelen talepler doğrultusunda yine yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren entegre demir çelik tesislerinde, metalürji, refrakter, boya ve pil gibi diğer endüstrilerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Olivin, Demir Cevheri, Boksit, Manyezit, Feldispat, Kalsit, Barit, Grafit gibi endüstriyel hammaddelerin yüksek kalite standartlarında, sürdürülebilir bir şekilde Türkiye ve komşu ülkelerden teminini gerçekleştirirken aynı zaman da Dünyanın doğusundan batısına, alanında öncü ülkelerdeki iş ortaklarına da Refrakter Krom, Manganez, Çinko-Kurşun, Bakır cevherlerinin ihracatı ve bu cevherlerin işletme yatırımları ile ilgili çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Oresan Madencilik üreticiden tüketiciye giden yolda bütün tedarik zincirinde bulunmaktadır. Bu yol kapsamında üretici iş ortaklarının; tesis yatırımlarını gerçekleştirir, ürünlerini küresel çapta en iyi fiyatlarla pazarlar ve ürünlerin ihracatı konularında karşılaşabilecekleri zorluklara çözüm üretir.

  • Oresan Madencilik Ürünleri 
  • Oresan Madencilik Hizmetleri
  • Oresan Madencilik Yatırımları